никопол

Фестивал „Дунав – хора, природа и традиции“

Новини
Тази година мужду 16 и 18.07.2021 г. в гр. Никопол за първи път ще се проведе фестивал "Дунав - хора, природа и традиции". Събитието, което ще привлече, събере и представи културни дейци, танцови състави, местни производители и занаятчии ще се реализира по проект на читалище "Напредък - 1871" финансиран от фондация America for Bulgaria. Сдружение...

Продължете да четете

къдроглав пеликан

Къдроглавия Пеликан – от враг в съдружник

Фауна
Рибоядните птици се конкурират с нас, рибарите, за един и същ ресурс. Като всички птици и рибоядните са част от екосистеми, които без тях стават нестабилни. Може ли обаче интересите на тези пернати и просперитета на рибарите да се съвпаднат? Примерът с езерото Керкини (Бутковско блато) в Северна Гърция показва, че взаимно изгоден "бизнес" е възможен....

Продължете да четете