logo america for bulgaria

Накратко за партньора

Фондация „Америка за България“ е независима, неправителствена и неполитическа американска благотворителна фондация, която работи в партньорство с български организации за укрепване на частния сектор и демократичните институции в страната.

Фондацията е плод на успеха на Българо-американския инвестиционен фонд (БАИФ), създаден през 1991 г. от Конгреса на САЩ с подкрепата на Американската агенция за международно развитие. В резултат от съвместната си работа с предприемчиви българи, БАИФ постига възвръщаемост от над 800%. През 2008 г. постъпленията от продажбата на активи на Фонда формират капитала на Фондация „Америка за България“ в размер на 400 милиона долара.

Фондацията започва работа в България през 2009 година и всяка година дарява по около 20 милиона долара от своя капитал. Той, от своя страна се реинвестира, за да не прекъсва дейността на Фондацията, която определя своите четири ключови приоритета така:

  • Бизнес, предприемачество и технологии
  • Добро образование и работни умения
  • Благоприятна бизнес среда
  • Културно-исторически и природен туризъм