никопол

Фестивал „Дунав – хора, природа и традиции“

Новини

Какво

Тази година мужду 16 и 18.07.2021 г. в гр. Никопол за първи път ще се проведе фестивал „Дунав – хора, природа и традиции“. Събитието, което ще привлече, събере и представи културни дейци, танцови състави, местни производители и занаятчии ще се реализира по проект на читалище „Напредък – 1871“ финансиран от фондация America for Bulgaria. Сдружение „Амур-Никопол“ е партньор на читалището по проекта и ще вземе активно участие във фестивала. Подробности ще разкрием в следващи публикации. Фестивалът вече има своя Фейсбук страничка, на която постепенно ще представя участниците в събитието, както и местни културно-исторически и природни забалежителности.

Кога

от 16/07/2021г. до 18/07/2021г.

Къде