къдроглав пеликан

Къдроглавия Пеликан – от враг в съдружник

Фауна
Рибоядните птици се конкурират с нас, рибарите, за един и същ ресурс. Като всички птици и рибоядните са част от екосистеми, които без тях стават нестабилни. Може ли обаче интересите на тези пернати и просперитета на рибарите да се съвпаднат? Примерът с езерото Керкини (Бутковско блато) в Северна Гърция показва, че взаимно изгоден "бизнес" е възможен....

Продължете да четете